Blog d’Acise

MANIFEST pdf.

Logo acise1

MANIFEST D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR DE CATALUNYA

 

 

al Monestir de Sant Feliu de Guíxols, el 13 de febrer de 2016

L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer per vetllar per la cura dels infants i adolescents, així com per la seva educació i promoció per la salut en tot el ventall escolar: escoles bressol, ordinàries, especials i de secundària.

ACISE, amb aquest document vol manifestar els següents punts:

– Durant la celebració del I Congrés Català d’Infermeria i Salut Escolar, en el qual van participar-hi diferents professionals que treballen per la defensa dels drets dels infants, es van fer paleses les mancances que l’actual sistema educatiu presenta en l’àmbit de la salut/malaltia/atenció d’infants i adolescents. És necessari donar cobertura assistencial als diferents problemes de salut aguts i crònics que pot presentar la població escolar, i s’ha d’elaborar un pla d’educació per a la salut adient, equitatiu i igualitari, per a totes les escoles petites i grans de Catalunya.

 • –  ACISE reconeix la necessitat urgent de la incorporació d’Infermer/eres Escolars, com a professionals expertes en portar a terme la cobertura de totes aquelles necessitats en salut que puguin afectar a tots els actors de la comunitat educativa (mestres, pares, AMPA’s i, especialment, infants i adolescents), així com afavorir el lligam escola- família-salut.
 • –  ACISE vol fer saber, que el professional més adient, sens dubte, és la Infermera Escolar, doncs dintre el seu rol competencial, reconegut pel Consell Internacional d’Infermeria reconeix, a més de la competència assistencial , la competència d’educació per la promoció de la salut.
 • –  ACISE informa que el nombre d’Infermers/eres Escolars que treballen actualment a nivell d’escoles ordinàries i/o escoles especials són molt minses i no cobreixen els ràtios mínimes que s’aconsellen des de la National Association of School Nurses (NASN), els quals parlen d’un mínim d’una infermera per cada 750 nens.
 • –  ACISE manifesta que es produeix un greuge comparatiu en relació a la cura i serveis d’atenció en matèria de salut que reben els infants que viuen a Catalunya respecte als que viuen en d’altres comunitats d’Espanya. A títol d’exemple, mentre el 100% de les escoles d’educació especial de la Comunitat de Madrid disposen d’infermera, ja que per llei tenen l’obligació de disposar de fisioterapeuta i d’infermera, a Catalunya la llei només obliga a disposar de fisioterapeuta, però no d’infermera. Així, ens trobem que només un 1-2% de les 178 escoles d’educació especial que hi ha a Catalunya disposen d’infermera. A més a més, les tasques que són competència de la infermera escolar són realitzades per personal docent o no docent, els quals no tenen desenvolupades aquestes competències en la seva professió, envaint competències pròpies de la infermera.
 • –  ACISE reconeix el gran treball que han dut a terme els infermers/res que desenvolupen el Programa Salut i Escola amb els adolescents de la majoria dels Instituts de Catalunya. Volem assenyalar, però, que no és suficient. Les infermeres han d’estar presents a les escoles i instituts en tot l’horari lectiu, essent insuficient la seva presència durant 1-2 hores setmanals, atès que no es cobreixen totes les necessitats en matèria de salut.
 • –  Existeixen alguns programes de Promoció de la salut a les escoles i instituts, que són subvencionables i que, en el seu disseny i elaboració no es troba present l’expertesa de les infermeres escolars en relació al contingut d’aquests programes. Demanem la revisió de tots aquests programes per part de les infermeres escolars, per tal que s’ajustin a la realitat actual de la salut escolar en la nostra societat.
 • –  ACISE demana la implementació d’una assignatura d’Educació i promoció de la salut, que la pot impartir una infermera escolar, amb la formació adient per tal de realitzar la docència. Proposem la implementació del programa PESEI a totes les escoles, des de P3 fins al final de la secundària i assegurant la coordinació i la continuïtat dels continguts.
 • –  ACISE vol que la infermera escolar sigui un professional més a les escoles, que treballi en xarxa, assessori, doni suport i ajudi en tots els aspectes que fan referència a la salut escolar.
 • –  ACISE informa que les infermers/res escolars tenen quatre funcions bàsiques a desenvolupar en qualsevol escola:
  1. 1)  Competència Assistencial.
  2. 2)  Competència d’educació i promoció de la Salut.
  3. 3)  Competència Gestora de serveis dins les escoles.
  4. 4)  Competència Assessora dins i fora de l’escola.I, com a competències complementàries:
  5. 5)  Competència investigadora.
  6. 6)  Competència de detecció i vigilància.
  7. 7)  Competència d’acompanyament
  8. 8)  Competència social.

 

 • –  Per tant, amb aquest manifest, volem recollir la conformitat de totes aquelles entitats i altres tipus d’organitzacions que tenen algun vincle amb la infància, així com el professorat, les infermeres, les AMPA’s, els monitors, els psicòlegs, els pedagogs, els treballadors socials, els educadors, els pediatres,… o qualsevol persona a títol individual, amb la finalitat de reclamar la presència obligatòria de la infermera escolar a totes les escoles, per tal d’assolir i vetllar per la cura i educació de tots els infants i adolescents de Catalunya.

 

 • –  Fer-ho extensiu al Síndic de greuges, al Partits polítics, als Consells Comarcals, a les Diputacions, així com al Parlament de Catalunya, amb la finalitat de sol·licitar el tràmit d’una llei que avali i obri aquesta porta, tant necessària per aquest infants i adolescents que en un futur seran els nostres adults.

 

 • –  A continuació ACISE i les següents entitats sota signants, corroboren el suports a aquest manifest, i perquè així consti, signen:
 • Si sou una escola, AMPA, Universitat, Associació, Fundació, Entitat pública o privada que ens vulgueu donar suport, envieu e-mail a: acise2015@gmail.comSi sou una persona física, cliqueu aquest enllaç http://goo.gl/forms/HVnWAFsPHV i ompliu les dades que us demanem.MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ
40 Comments
Gemma Roig Ribas  
02/15/2016 at 14:43

Estic d’acord amb aquest manifest.
És necessària la incorporació d’una infermera a les escoles.

Lourdes Bracons  
02/17/2016 at 11:20

Hi estic dacord completament!!!.
S’ha de aconsenguir aquest repta tant important de la Infermeria Escolar.
Pel be de la societat i de la infermeria.

Miriam  
02/17/2016 at 14:52

Totalment a favor

Núria  
02/17/2016 at 17:46

Estaria molt bé que totes les escoles i instituts tinguessin una infermeria. Moltes gràcies.

Deborah Medvedeo Illa  
02/17/2016 at 18:48

Signo perque ho trobo molt important

Monica larby  
02/17/2016 at 20:26

M’agradaria que l’escola Marti i Pol de Sant Feliu de Llobregat tingues infermera i si mes no que fos obligatori els cursos de primers auxilis especialitzats per escoles i per aquells col.legis amb casos especials que es formes per a poder fer front davant d’una situacio d’auxili especial

Raquel  
02/17/2016 at 21:58

Molt bona iniciativa!
És realment molt necessari a nivell d’educació, promoció de la salut i prevenció.
Jo també hi estic totalment d’acord, a més a més ara tenim infermeres especialistes en pediatria per poder desenvolupar aquesta tasca.

Sandra  
02/17/2016 at 22:46

Estic totalment dacord de que hi hagi una infermera a les escoles. Els nens estaran molts més segurs.

Jaume Hom Terrats  
02/18/2016 at 07:16

Totalment d’accord

Rosa Mulá Sole  
02/18/2016 at 07:17

Taambe i estic d’acord

Carles Rubio Marin  
02/18/2016 at 12:54

Hi estic d’acord!

montserrat suriñach perez  
02/18/2016 at 13:48

es fa una tasca d’assessorament important, pels nens amb problemes de salut que volen i han de mantenir-se a l’escola, i pels professors som un bon punt d’informació per saber com actuar no tant sols en aspectes molt clars sinó també en com acutrar amb nens amb discapacitats, patologies, invalidants, accions concretes, etc.
em sembla genial aquesta iniciativa. La infermera està a la comunitat!

Elizabeth Cano Almon  
02/19/2016 at 11:01

Totalment dacord!!

Santi paya  
02/21/2016 at 08:37

Estic totalment d’acord

estela  
02/21/2016 at 09:29

Jo també estic d’acord

Mercè Bracons  
02/21/2016 at 21:46

Em sembla molt important i necessari crear aquesta figura en els centres escolars.
Sóc docent de primària i recolzo completament aquesta idea.

Jazmin  
02/22/2016 at 10:49

Lo normal sería que ya estuviese. No podemos dejar de cuidar nuestros niños que son el futuro. Además que seguramente los centros privados gozan de ello y no es justo que siempre las carencias sea versus la pública.

M rosa  
02/23/2016 at 12:40

I tant !!! Es importantissim sovint les mestres fem dinferneres

Marta Sastre  
02/23/2016 at 21:30

Crec que seria una molt bona iniciativa d’incorporar un infermer a l’escola , tant per el tema sanitari com també per el tema d’habits alimentaris ..i d’altres k segurament desconec…En tot cas , considero k es un bon projecte.

Maria Jose Perez Carmona  
02/23/2016 at 22:03

Estoy totalmente de scuerdo en la importancia de la enfermera a la escuelai

Nuri Portell  
02/24/2016 at 07:08

Hi estic d’acord

Daniel  
02/24/2016 at 10:18

Fem que la infermeria sigui una feina/professio ben valorada per la societat.

CONE CAMPS  
03/02/2016 at 15:28

PENSO QUE ES INDISPENSABLE LA FIGURA DE LA INFERMER/A EN ELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

María Vílvhez Valdés  
03/04/2016 at 08:28

Soc Infermera i reivindico la figura de la infermera escolar

Àngels López Sabater  
03/04/2016 at 08:35

vaig estar treballant en el programa salut i escola i crec fermament en el manifest

R.E.C  
03/07/2016 at 11:15

Totalment d.acord i molt necessari !!!

Marta Duran Asparó  
03/07/2016 at 13:34

Molt i molt necessari…..es pot fer molta prevenció des de les escoles, i molt bona educació sanitària!!!

Jordi Teixidó  
03/09/2016 at 17:42

Hi estic totalment d’acord. Una figura indispensable.

Isabel Huertas  
03/15/2016 at 07:55

Sóc delegada sindical de la Federació d’Educació al Vallès Occidental i també membre de la Junta de Personal al Maresme-Vallès Oriental i he de dir que estic totalment d’acord en incorporar infermers/es als centres educatius.

Considero que és una tasca indispensable i un/a professional més per ajudar i col.laborar amb els/les treballadores dels centres escolars.

Montse  
03/29/2016 at 09:21

Totalment d’acord.

Carmen Mesa Hernández  
03/29/2016 at 15:57

Com infermera escolar i educadora de salut emocional estic totalment d’acord!
Es molt important aquest manifest!

OLGA PUIG SOLÀ  
03/29/2016 at 17:00

Donant una ullada a tots els vostres comentaris, no puc mės que donar-vos la raó doncs com a professional d’imfermeria m’he trobat a la meva vida laboral amb tots i cadascun dels punts que marquen aquest manifest.
No nomės hi hauria d’haver servei d’imfermeria a totes les escoles ,sino que caldria evitar l’intrussisme professional a l’hora d’aplicar els protocols per part de personal no qualificat des de l’àrea de salut,als centres.

Mar Roiget  
03/31/2016 at 07:56

Primer ,donar les gràcies a acise per la vostre tasca.
Importantíssim la presència de infermera a les escoles.
Sóc professional sanitària i mare de nen diabètic i per la meva experiència personal i parlo com a mare …….. La tasca de la infermera a l’ escola es extraordinària, però tot s’ha de dir, es igual de important que l’equip directiu d’aquestes escoles no posin impediments i el profesional sanitari pugui seguir els protocols establerts.
Tot el meu reconeixement per les infermeres , que recolzen, donen suport i defensen a diari, les necessitats i les cures dels nostres fills a les escoles .
Si us plau infermeres a totes les escoles.
Gràcies

SEVERIANO DURAN MARCHENA, sindicalista CCOO  
04/04/2016 at 07:18

D’acord

Elisabeth Diaz  
04/26/2016 at 20:58

Estic D’acord

Emma Rica Forriol  
05/09/2016 at 15:52

Dóno suport al manifest per aconseguir que un infermer/a treballi a les escoles.

Carme Hinojosa Puiggròs  
05/09/2016 at 16:53

Degut a la tipologia d’alguns alumnes de les escoles d’educació especial és molt necessaria I imprescindible el servei de infermeria.

Susanna Álvarez Pérez  
05/09/2016 at 18:34

Totalment d’acord!

Verónica Gallego  
05/09/2016 at 19:43

Necessitem infermers/es a les escoles d educació especial

Laura Lozano  
05/09/2016 at 20:18

És totalment necessari!

Deja un comentario