Que fem

ACISE treballa per a la implantació d’un programa d’educació per a la salut a les escoles (PESEI). La finalitat del programa PESEI és la de millorar la salut dels nens/es i adolescents mitjançant la promoció d’hàbits saludables, prevenció de riscos i coneixements necessaris en educació per a la salut que garanteixin la presa de control vers la seva pròpia salut present i futura, així com la corresponent al seu entorn i comunitat.

MISSIÓ

Som una associació creada per contribuir en la millora de les condicions socials i sanitàries de tots els membres que formen la comunitat educativa a l’etapa escolar de primària i secundària, així mateix aquells que es troben en situació de vulnerabilitat; mitjançant l’ exercici professional dels infermers/res escolars, i amb el recolçament d’altres agents implicats en la salut escolar.

VISIÓ

Com a organització volem que l’exercici professional dels infermers/res escolars, amb totes les seves competències, sigui implementat a totes les escoles de primària , secundària i educació especial de Catalunya.

ELS NOSTRES VALORS.

ACISE te uns valors que estan reflectits en la seva actuació i que compartim tots els membres actius de l’organització.

INDEPENDÈNCIA I IMPARCIALITAT: actuarem amb plena autonomia institucional, sense condicionants polítics, privats o religiosos, i la nostra tasca serà extensiva independentment del sexe, edat, grup ètnic o creença religiosa dels nens/es i membres de la comunitat educativa.