Habilitats, competències i funcions

infermeres

L’ infermera escolar desenvolupa un rol multidimensional, està capacitada per l’educació en la promoció de la salut dels nens i adolescents, així com de vetllar i tenir cura de la salut de tota la comunitat educativa, tant a dins dels centres escolars com en el seu entorn social i familiar.
En la nostra societat multicultural actual, ens enfrontem a problemes de salut i a interpretacions diverses i canviants de les malalties i del concepte de la salut, que també afecten als nens i als adolescents i que són difícils d’abordar. L’escola és un agent de socialització molt destacat en la vida dels infants, i per tant el lloc ideal en el qual podem treballar els infermers/es per tal de promoure una vida i un entorn més saludable, que afectarà de forma directe i indirecte a tots els membres de la comunitat.
Els nens i els adolescents d’avui en dia, tenen necessitats en matèria de salut que difícilment poden ser cobertes per pares o professors sense el recolzament i ajuda de professionals de la salut,com són les infermeres escolars.
L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut escolar (ACISE) té com a directrius les funcions d’infermeria i salut escolar, basades en el perfil professional de les infermeres escolars, que es va consensuar a nivell de l’Estat Espanyol a Gandía el 30/10/2009 en el II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar, i ampliat amb la incorporació d’algunes funcions consensuades per diferents Associacions d’Infermeria Escolar Internacionals, per tal de què la nostra tasca excel·leixi en la prevenció i promoció de la salut i l’atenció de la malaltia, dels infants en edat escolar i instituts i repercuteixi a tota la comunitat educativa

Documents:

PDF Català

– PDF Castellano

– PDF English

– Resolución de Ordenación del ejercicio profesional enfermero en el ámbito de la Salud Escolar. Resolución del Consejo General de Enfermería.

Marco de competencias del Profesional de Enfermería Experto en el Ámbito Escolar. Consejo General de Infermería.