Habilitats, competències i funcions

infermeres

L’ infermera escolar desenvolupa un rol multidimensional, està capacitada per l’educació en la promoció de la salut dels nens i adolescents, així com de vetllar i tenir cura de la salut de tota la comunitat educativa, tant a dins dels centres escolars com en el seu entorn social i familiar.
En la nostra societat multicultural actual, ens enfrontem a problemes de salut i a interpretacions diverses i canviants de les malalties i del concepte de la salut, que també afecten als nens i als adolescents i que són difícils d’abordar. L’escola és un agent de socialització molt destacat en la vida dels infants, i per tant el lloc ideal en el qual podem treballar els infermers/es per tal de promoure una vida i un entorn més saludable, que afectarà de forma directe i indirecte a tots els membres de la comunitat.
Els nens i els adolescents d’avui en dia, tenen necessitats en matèria de salut que difícilment poden ser cobertes per pares o professors sense el recolzament i ajuda de professionals de la salut,com són les infermeres escolars.
L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut escolar (ACISE) té com a directrius les funcions d’infermeria i salut escolar, basades en el perfil professional de les infermeres escolars, que es va consensuar a nivell de l’Estat Espanyol a Gandía el 30/10/2009 en el II Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar, i ampliat amb la incorporació d’algunes funcions consensuades per diferents Associacions d’Infermeria Escolar Internacionals, per tal de què la nostra tasca excel·leixi en la prevenció i promoció de la salut i l’atenció de la malaltia, dels infants en edat escolar i instituts i repercuteixi a tota la comunitat educativa

 

Documents:

PDF Català

– PDF Castellano

– PDF English

– Resolución de Ordenación del ejercicio profesional enfermero en el ámbito de la Salud Escolar. Resolución del Consejo General de Enfermería.