Qui som

l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar ACISE és una entitat sense ànim de lucre

Declarada d’utilitat pública, constituïda a Girona el 26 d’Octubre del 2003 inscrita amb el número 4708 de la secció 1ª del registre de Girona, la qual representa al col·lectiu infermer que treballa a les escoles i instituts, tant en escoles ordinàries com d’educació especial, vetllant per la cura de tota la comunitat educativa ( pares, alumnes, mestres), però especialment dels infants i adolescents.

Les nostres funcions són: assistencial, gestió i assessorament en temes que versen sobre la salut a l’escola, investigació, prevenció i educació per la promoció de la salut.

La nostra entitat representa al col·lectiu infermer que treballa a les escoles i instituts, tant en escoles ordinàries com d’educació especial, vetllant per la cura de tota la comunitat educativa (pares, alumnes, mestres), però especialment dels infants i adolescents.
Les nostres funcions són: assistencial, gestió i assessorament en temes que versen sobre la salut a l’escola, investigació, prevenció i educació per la promoció de la salut.

La nostra associació neix fruït de la voluntat de transformació de l’Associació de recerca etnogràfica aplicada calidoscopi ( abans Botica Natural ONGD) creada l’any 2003, des de la qual s’han portat a terme projectes sanitaris de cooperació i recerca a nivell internacional, tant amb població adulta com amb la infància; conjuntament amb professionals, membres i col·laboradors, de la Vocalia Catalana de la Societat Científica Espanyola d’Infermeria i Salut Escolar (SCE3).

D’ençà de l’organització per part de la Vocalia Catalana del IV Congrés Nacional d’Infermeria i Salut Escolar, que va tenir lloc a mitjans d’octubre del 2013, vam prendre la decisió d’agrupar-nos per donar millor cobertura a les necessitats en matèria de salut escolar, dintre del nostre territori català. És per aquest motiu, que en assemblea extraordinària es va decidir ampliar els objectius i modificar els estatuts, els quals inclouen el canvi de nom, passant-se a denominar ACISE a partir del 2 de desembre del 2014.
Restem oberts amb aquesta presentació, a col·laborar i participar en aquells temes que tinguin punts de debat o consulta relacionats amb la infermeria escolar, amb la finalitat de millorar la salut escolar.

A l’hora, amb la finalitat de poder desenvolupar tots els nostres projectes, demanem obertament la participació i col.laboració de les persones que integren la comunitat educativa o estan relacionats de forma directa o indirecte (pares, mestres, professionals, altres agents implicats…), que vulguin recolzar-nos en aquest camí.

Cordialmente,

Engràcia Soler Pardo

Presidenta d’ACISE

Març-2015

Full informatiu:  Castellano, English.