I Jornada 7/10/16

I Jornada d’Infermeria i Salut Escolar 2016: Coneixent a la infermera escolar.

 

– Programa.

 

– Imatges.

 

– Vídeos.