Comuniacions II Congrés 2018

Comuniacions II Congrés 2018

 

Programa Salut i escola.

Métode CTAC. Intervencions assistides amb gossos.

Disfagia.

Aportacions del mètode Etnogràfic.

Aproximación evaluativa en educación para la salud en la infancia.

Epilèpsia i educació.

La educación para la salud en las escuelas de Europa.

Els infants: informants clau sobre el seu benestar.

Pal·liatius i escola.

Abordatge de les ferides cròniques i agudes: prevenció i tractament des de l’escola.

Pedagogía de la promoción de la salud en las escuelas.

La veu de la Comunitat Educativa, escolte’m-la!

SATSE, Sindicat d’Infermeria.